Nytt RUT-rekord 2018 och positivt 2019

Nyheter

Nytt RUT-rekord 2018 och positivt 2019

RUT visar nya rekord och ett positivt 2019

Rutbranschen har ökat 11 år i rad och passerade förra året 11 miljarder kronor.  Hemstädning omsatte över 8 miljarder kronor och IT-tjänster växte mest och ökade med 48%.

Sedan 2007 har branschen ökat med 2000 % och bidragit med över 19 000 heltidstjänster. Den klart största rut-tjänsten är hemstädning som ökade med 10% från 7,4 miljarder kronor 2017 till 8,1 miljarder kronor 2018.

Stockholm, Skåne och Västra Götaland står tillsammans för 2/3 av köpen men Jämtland ökade mest under 2018 med drygt 20%.

Det underliggande behovet av hjälp i hemmet tillsammans med överenskommelsen mellan S, MP, C och L som befäster tripplingen av rutavdraget till 75 tkr per person gör att 2019 har alla förutsättningar att slå nya rekord.

Källa: timewave