Information angående Covid -19

Nyheter

Information angående Covid -19

För att skydda både dig och vår personal på bästa sätt under denna speciella tid vill vi gärna ge dig information om hur vi arbetar och hur vi kan hjälpas åt på bästa sätt.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Vi följer folkhälsomyndigheternas rekommendationer och uppdaterar oss kontinuerligt gällande utveckling och rekommendationer.

Som ni vet krävs det att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Om vår personal känner symtom stannar de hemma, om du känner symtom är det viktigt att du avbokar städningen.

All personal bär handskar, tvättar händerna ofta och använder handdesinfektion för att säkerställa handhygienen på bästa sätt.

Vi har också lyckats få tag på ett helt nytt Allrengöringsmedel med Desinfektion. Medlet kan användas på alla ytor som tål vatten, och vi kommer behandla alla ytor där smitta fastnar enkelt som till exempel, dörrhandtag, kranar, toalettsitsar, spolknappar mm. I nuläget är det inget vi säljer, men personalen kommer ha med sig detta ut till dig vid städtillfället.

För att motverka spridning av covid-19

Coronaviruset sprids främst genom kontakt med en smittad person som hostar eller nyser, men kan också bli smitta genom att ta på kontaminerade ytor eller föremål och sedan röra vid ögonen, näsan eller munnen. Undvik att röra vid ansiktet och undvik närkontakt. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök, tvätta minst 20 sekunder med tvål och varmt vatten.